Sjællands Erhvervsakademi

Byggetekniker

Byggeribranchen ændrer sig hele tiden, derfor må en byggeteknikers kompetencer og viden om materialer udvikle sig for at imødekomme efterspørgslen fra branchen. Uddannelsen til byggetekniker ruster dig til at planlægge og varetage teknisk administrative opgaver inden for anlægs- og byggearbejder.

En byggetekniker løser forskellige opgaver for eksempel projektere mindre og mellemstore bygge- og anlægsarbejder, varetage administrative opgaver inden for bygge- og anlægsarbejde, rådgive bygherrer, byggevareproducenter og håndværksvirksomheder. Du lærer at forberede, planlægge, og udforme tekniske angivelser forud for byggeri- og anlægsarbejder, administration af bygge- og anlægsarbejder og digitalt byggeri.

Uddannelsen er bygget op af både teori og praksis. Gennem uddannelsen til byggetekniker opnår du bred forståelse for alle faser af byggeri – både de små og meget større. Du bliver derfor personen med kompetencerne til at udregne, koordinere og udlægge et byggeris mange faser for ingeniører, entreprenører, arkitekter og håndværkere. Du evner at føre tilsyn undervejs og se mindre og mellemstore byggeprojekter til ende.

Få job inden for:
  • Planlægning af byggeri
  • Byggeledelse
  • Projektering
  • Digitalt byggeri

Læs mere om ansøgningskriterier, ansøgningsfrister, åbent hus m.m. i vores FAQ

Studieordninger
Se venligst studieordningerne på vores bygningskonstruktør-uddannelse.

Titel Byggetekniker
Niveau Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Sprog Dansk
Studiestart August/september
Steder Femøvej 3, 4700 Næstved
Lignende Bygningskonstruktør (PBA) (vinter), EL-installatør, VVS-installatør
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Jeanette Holm Jakobsen

Studiesekretær

Næstved

50762617

JeJa@zealand.dk

Næstved

Nønne Schou Christensen

Projektmedarbejder

Næstved

50762742

NOCH@zealand.dk

Næstved

Mette Day

Praktikkoordinator

Næstved

50762726

MEDA@zealand.dk

Næstved

Hør Louises historie

Hvordan er det at være byggetekniker?

Uddannelsens indhold

Uddannelsen til byggetekniker er to-årig og sammensat af række obligatoriske fag, valgfag, en praktikperiode og en afsluttende projekteksamen. Du får viden og færdigheder, som du kan bruge i konkrete, praktiske og virksomhedsnære problemstillinger.

De første tre semestre er identiske med uddannelsen til bygningskonstruktør, men på fjerde semester tager byggeteknikeren på et 10 ugers praktikophold og laver sit afgangsprojekt.

Undervisningen består af holdundervisning, gruppearbejde, selvstændig opgaveløsning og i særdeleshed tværfaglige projekter.Undervisningen bringer dig blandt andet gennem Computer Aided Design (CAD), byggelovgivning, byggeprocesser, konstruktioner og tekniske installationer, planlægning af byggeri, tilsyn, udregning og skitsering af byggeprojekter, byggetilladelser, grundlæggende tekniske discipliner inden for byggeri, industrielle produktions- og udførelsesmetoder i byggeprocessen, dokumentation og planlægning, samt industrielt fremstillede byggekomponenter.

Uddannelsen til byggetekniker giver dig adgang til at søge om merit på uddannelsen til bygningskonstruktør.

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C
  • Erhvervsuddannelse som anlægsstruktør, brolægger, bygningsmaler, bygningsstruktør, detailhandelseuddannelsen med specialer, ejendomsservicetekniker, elektriker (med specialer), handelsuddannelse med specialer, maskinsnedker, murer (trin 2), snedker (med specialer), snedker (bygningssnedker), tagdækker, teknisk isolatør, teknisk designer (bygge og anlæg), træfagenes byggeuddannelse, vvs-energiuddannelse eller vvs-uddannelsen
  • Anden erhvervsuddannelse på mindst 3 år, samt fagene matematik C og engelsk C
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på Zealand. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.
Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.
På engelsksprogede uddannelser på Zealand kræves engelsk på mindst B-niveau.

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode på mellem 10 og 40 uger.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos Zealand, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER