Sjællands Erhvervsakademi

Bygningskonstruktør (PBA) (vinter)

Form de rum, vi lever og arbejder i

Kan du se dig selv planlægge, projektere og styre byggerier? Professionsbacheloruddannelsen til bygningskonstruktør er for dig, der ønsker en bredt anerkendt og alsidig uddannelse, der spænder vidt inden for jobmulighederne i byggebranchen.

Bygningskonstruktøren er uddannet til at kunne lede og overvåge en bygge- og produktionsproces, ofte som projektleder. En bygningskonstruktør evner praktisk og teknisk projektering, fra skitse- til hovedprojekt, og i samarbejde med øvrige parter i branchen, som arkitekter, ingeniører, entreprenører og myndigheder.

Uddannelsen til bygningskonstruktør ruster dig til at arbejde med ledelse af byggeri i rådgivende, udførende og kontrollerende bygge-, anlægs- og ejendomsvirksomheder, samt inden for drift og vedligehold.

Hvis du har en håndværksmæssig baggrund, giver uddannelsen dig gode muligheder for at starte selvstændig virksomhed. En bestået bygningskonstruktøruddannelse kvalificerer desuden til videregående uddannelser på master- og kandidatniveau.

Det er også muligt at tage uddannelsen som blended learning. Det kan du læse mere om under uddannelsens indhold.

Kurser før studiestart 

Indledningsfag i matematik er et tilbud til dig som har behov for at få dine matematiske kvalifikationer opjusteret. Du får en introduktion til matematikken som bl.a. gør dig i stand til at arbejde med talmængder, statistik og lineær/ikke lineær vækst. Læs mere her

Teknisk studieforberedende kursus (TSK) er et for kursus for dig, som har brug for at opkvalificere dig fagligt og byggeteknisk inden du starter på uddannelsen til bygningskonstruktør. Læs mere her

Få job inden for:
 • Byggeledelse
 • Projektering & rådgivning
 • Projektledelse

Læs mere om ansøgningskriterier, ansøgningsfrister, åbent hus m.m. i vores FAQ

Titel Bygningskonstruktør
Niveau Professionsbachelor (PBA)
Varighed 3½ år
ECTS point 210
Sprog Dansk
Studiestart August/september Januar/februar
Steder Femøvej 3, 4700 Næstved
Lignende Byggetekniker, EL-installatør, VVS-installatør
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Jeanette Holm Jakobsen

Studiesekretær

Næstved

50762617

JeJa@zealand.dk

Næstved

Nønne Schou Christensen

Projektmedarbejder

Næstved

50762742

NOCH@zealand.dk

Næstved

Mette Day

Praktikkoordinator

Næstved

50762726

MEDA@zealand.dk

Næstved

Hør Lasses historie

Hvordan er det at være bygningskonstruktør?

Uddannelsens indhold

Uddannelsen til bygningskonstruktør er en professionsbachelor, og tager 3½ år, inklusiv seks måneders praktikophold på 6.semester.

Ud over den ordinære undervisning inddrages gæsteforelæsninger fra branchefolk, byggepladsbesøg og virksomhedsbesøg.

Uddannelsen består af obligatoriske og valgfrie uddannelseselementer. Undervisningen klæder den studerende på i brug af projekteringsværktøjer (Revit og Auto CAD), anvendelse af retsregler og lovgrundlag, kontraktskrivning, kvalitetssikring af byggeri og anlæg, tilrettelæggelse af den praktiske gennemførelse af et bygge- og anlægsprojekt, opmåling og afsætning, virksomhedsdrift, administration, forvaltning, tilsyn, konstruktionsforståelse, infrastruktur, tekniske installationer og statiske principper, dokumentation, koordinering og planlægning, samt industrielle produktions- og udførelsesmetoder i byggeprocessen.

Uddannelsen giver dig mulighed for at specialisere dig inden for en række områder som eksempelvis BIM-projektering, bygge- og projektledelse, bæredygtighed, iværksætteri med flere.

På uddannelsen til bygningskonstruktør har du mulighed for at afstå efter to år, og afslutte med en erhvervsakademiuddannelse som Byggetekniker eller Kort-og landmålingstekniker.

Det er muligt at tage uddannelsen som blended learning. Det vil sige som et studie, hvor du kombinerer e-læring med et begrænset krav om fremmøde. Det betyder, at du vil kunne tage dele af uddannelsen som et fjernstudium. Læs mere her

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C
 • Erhvervsuddannelse som anlægsstruktør, brolægger, bygningsmaler, bygningsstruktør, detailhandelseuddannelsen med specialer, ejendomsservicetekniker, elektriker (med specialer), handelsuddannelse med specialer, maskinsnedker, murer (trin 2), snedker (med specialer), snedker (bygningssnedker), tagdækker, teknisk isolatør, teknisk designer (bygge og anlæg), træfagenes byggeuddannelse, vvs-energiuddannelse eller vvs-uddannelsen
 • Anden erhvervsuddannelse på mindst 3 år, samt fagene matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
 • Erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant supplerende uddannelse i Danmark og/eller udland
 • Relevant erhvervserfaring (minimum 3 måneder)
 • Fagligt niveau og karakterer i dansk, engelsk, matematik
 • Dokumenteret højskole- og udlandsophold (minimum 3 måneder)
 • Motiveret ansøgning

Der tilbydes ikke betinget optag på denne uddannelse. Det betyder, at specifikke adgangskrav skal være bestået og dokumenteret ved fristen 5. juli kl. 12 for uddannelsespladser søgt via Optagelse.dk (Den Koordinerede Tilmelding). I modsat fald risikerer du, at din ansøgning bliver afvist. Eventuelle ledige uddannelsespladser vil kunne søges fra 26. juli, og specifikke adgangskrav for disse skal være bestået og dokumenteret ved fristen 1. december.

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på Zealand. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.
Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.
På engelsksprogede uddannelser på Zealand kræves engelsk på mindst B-niveau.

Studieordning
Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode på mellem 10 og 40 uger.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos Zealand, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER