Sjællands Erhvervsakademi

Procesteknolog (vinter)

Vil du arbejde med sundhed, ernæring, fødevarer og kontrol? Som procesteknolog kan du specialisere dig inden for tre retninger: ernærings-, fødevare- eller procesteknologi.

På uddannelsen til procesteknolog får du indsigt i produktionsprocessen i forbindelse med fremstilling af eksempelvis fødevarer, medicin eller kemiske produkter. Du lærer om procestekniske enhedsoperationer, måling, styring og regulering af procesanlæg, kemiske og biologiske produktionsprocesser og kvalitetssikring.

På erhvervsakademiuddannelsen til procesteknolog løser du virksomhedsorienterede opgaver, der er udviklet i tæt samarbejde med virksomheder.

Som procesteknolog kan du arbejde både i private virksomheder og i den offentlige sektor. Du kan varetage produktions- og kontrolfunktioner og deltage i produktudvikling og procesoptimering. Desuden vil du i et samarbejde med ingeniører også kunne være med til at opbygge og tilpasse eventuelle ændringer i produktionsanlægget.

Om optag på studiet

Ansøgninger til eventuelle ledige pladser på det hold der starter 3. februar 2020 (vinteroptaget) behandles 1. december 2019.

Bliv klar til dine studier

Vi tilbyder studieforberedende kurser i matematik og kemi, så du er helt klar til start på din nye uddannelse. Læs mere om kurserne her

Få job inden for:
 • Fødevaresikkerhed
 • Produktudvikling
 • Kvalitetssikring

OBS: Ansøgninger til vinterstart lukkes først 1. december
undtagen non-EU ansøgere (her er fristen 15. oktober)


Læs mere om ansøgningskriterier, ansøgningsfrister, åbent hus m.m. i vores FAQ


Den videregående uddannelse til procesteknolog varer to år inklusiv ti ugers praktikophold. Uddannelsen er bygget op af en obligatorisk del, der varer et halvt år og derefter en af følgende tre specialeretninger: ernæringsteknologi, fødevareteknologi eller procesteknologi.

Den obligatoriske del indeholder emner som samarbejde og kommunikation, men stiller også skarpt på de fagtekniske opgaver, herunder kemi, mikrobiologi, fysik, matematik samt principper for dokumentation og kvalitetskontrol.

Efter 1. semester vælger du din studieretning. Alle specialeretninger kobler teori og praksis tæt sammen.

De tre retninger

 

Procesteknologi
Du kan vælge at fortsætte på studieretningen i procesteknologi. På uddannelsen til procesteknolog får du indsigt i produktionsprocesser i forbindelse med fremstilling af eksempelvis fødevarer, medicin eller kemiske produkter. Du lærer om procestekniske enhedsoperationer, måling, styring og regulering af procesanlæg, kemiske og biologiske produktionsprocesser og kvalitetssikring.
Som procesteknolog kan du arbejde både i private virksomheder og i den offentlige sektor. Du kan varetage produktions- og kontrolfunktioner og deltage i produktudvikling og procesoptimering. Desuden vil du i et samarbejde med ingeniører også kunne være med til at opbygge og tilpasse eventuelle ændringer i produktionsanlægget.

Få job inden for: Bioteknologiske & kemiske processer, Procesteknik, Produktionsprocesser, Kvalitetskontrol

Ernæringsteknologi
Retningen inden for ernæringsteknologi er for dig, der ønsker en lederuddannelse inden for ernæring og sundhed. Du bliver rustet til at planlægge, lede og optimere produktion af næringsrigtige måltider i storkøkkener, kantiner og lignende i private og offentlige virksomheder. En ernæringsteknolog er med til at sikre lækre og sunde måltider til mennesker, der ikke selv kan lave mad.

Du er med til at sikre høj standard på fødevaresikkerheden. En ernæringsteknolog udfører opgaver selvstændigt og i tværfaglige samarbejder med f.eks. plejepersonale, sygeplejersker og pædagoger.

Få job inden for: Måltidsproduktion Ernæringsforhold Køkkenhygiejne Køkkenledelse Kvalitetssikring Ledelse Fødevaresikkerhed

Fødevareteknologi
Inden for retningen fødevarer bliver du i stand til at planlægge, løse, kontrollere og udvikle opgaver relateret til fødevareproduktion. Du kan også være med til at sikre den høje standard inden for fødevaresikkerhed, kvalitetskontrol og udvikle fremtidens fødevareproduktion. Du kan også være med til at designe sunde og velsmagende fødevarer til såvel det nationale som internationale marked.

Få job inden for: Du kan blandt andet få job inden for fødevaresikkerhed, kvalitets- og miljøstyring, produktudvikling, fødevarelovgivning eller fødevareindustrien

Mere info

 

Uddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt, der almindeligvis foregår i samarbejde med en virksomhed.
Bemærk – ansøgere i kvote 2 indbydes til en motivationssamtale. Se nærmere under Adgangskrav.

Titel Procesteknolog
Niveau Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Sprog Dansk
Studiestart August/september Januar/februar
Steder Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
Lignende Laborant (vinter)
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Anne Marie Fuglsang-Damgaard

Lektor, Studievejleder

Roskilde

50762680

AnFu@zealand.dk

Roskilde

Janne Loland

Studiesekretær

Roskilde

50762687

JaLo@zealand.dk

Roskilde

Hør Marks historie

Hvordan er det at være procesteknolog?

Uddannelsens indhold

Uddannelsen til procesteknolog er en af i alt fire uddannelsesretninger i procesteknologiuddannelsen og varer to år inklusiv ti ugers praktikophold. Efter et fælles 1.semester vælger du at fortsætte med studieretningen i procesteknologi. Uddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt, der almindeligvis foregår i samarbejde med en virksomhed.

En procesteknolog kan videreuddanne sig med eksempelvis en teknisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi eller en professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi.

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau. Derudover enten bioteknologi på A-niveau eller kemi på C-niveau
 • Erhvervsuddannelse som mejerist, procesoperatør, bager, konditor, gastronom, detailslagter, industrislagter med specialer eller ernæringsassistent
 • Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor — med engelsk C og enten kemi C eller matematik C eller naturfag C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit/resultat fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring (min. 1 måned) erhvervet i Danmark og/eller udlandet
 • Niveau og karakterer i engelsk, matematik og kemi/naturfag
 • Motivation og arbejdsmarkedsparathed via en samtale

Adgangsberettigede ansøgere i kvote 2 bliver inviteret til en samtale om motivationen for at søge ind på uddannelsen samt tidligere aktiviteter og jobs. Samtalen indgår som en del af den pointgivning, der bruges til at udvælge de ansøgere, der bliver tilbudt en studieplads. Hvis du vælger ikke at deltage i samtalen, får du nul points for den, men du vil stadig få points i de andre optagelseskriterier. Samtalen har ikke betydning for din evt. chance for at få en studieplads via kvote 1.

Tidsplan

I midten af april sender vi indbydelse ud til alle adgangsberettigede ansøgere i e-boks, herunder også ansøgere, der er betinget adgangsberettigede.

Der står i indbydelsen, hvordan du tilmelder dig, og hvornår vi senest skal have din tilmelding.

Vi holder samtaler på følgende datoer:

 • Tirsdag den 30. april fra kl. 15.00
 • Onsdag den 1. maj fra kl. 15.00
 • Lørdag den 4. maj fra kl. 11.00

Alle samtaler afholdes i Roskilde. Der bliver ikke afholdt erstatningssamtaler ved sygdom eller andre former for afbud.

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på Zealand. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

På engelsksprogede uddannelser på Zealand kræves engelsk på mindst B-niveau.

Studieordning
Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode på mellem 10 og 40 uger.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos Zealand, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER