Sjællands Erhvervsakademi

Serviceøkonom (vinter)

Serviceøkonom er for dig, der ønsker en managementuddannelse inden for turisme, service-, restaurations- eller hotelbranchen. Du bliver rustet til at koordinere og organisere serviceydelser inden for den private eller offentlige sektor. Du får indblik i en organisations opbygning, ledelse, i økonomi og omkostningsbevidsthed, samt personaleudvikling.

Du lærer at varetage administrative, økonomiske og markedsføringsmæssige opgaver, ligesom du får en grundig indføring i de eksterne forhold som eksempelvis kulturforskelle og samfundsforhold, der påvirker en organisation.

På Zealands afdeling på Uddannelsesvej 22, 4000 Køge kan du læse Servicemanagement – digital track og event, Hotel- og restaurantmanagement samt Turismemanagement.

På Zealands afdeling på Bredahlsgade 1, 4300 Slagelse udbyder vi Turismemanagement, Hotel- og restaurantmanagement samt Servicemanagement – Sport & Event.

Du kan også vælge at tage uddannelsen på engelsk. Her er titlen Service, Hospitality and Tourism Management.

Zealand udbyder en blended udgave af serviceøkonom. Denne udbydes i et samarbejde imellem afdelingerne i Slagelse og Køge. Ved blended forstås at der er indkald i starten af semesteret og ellers hver 14 dag. Undervisningen forgår online og kan følges når det passer den enkelte.

Få job inden for:
 • Hotel- og restaurantmanagement
 • Turismemanagement
 • Oplevelsesøkonomi
 • Servicemanagement
 • Kystturisme

Bemærk
Ledige pladser i Køge: Studiestart kun til vinter


Læs mere om ansøgningskriterier, ansøgningsfrister, åbent hus m.m. i vores FAQ

Titel Serviceøkonom
Niveau Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Sprog Dansk og Engelsk
Studiestart August/september Januar/februar
Steder Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse
Uddannelsesvej 22, 4600 Køge
Lignende Administrationsøkonom, Logistikøkonom
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Susse Henriette Bo Thrane

Praktikkoordinator, Studievejleder

Slagelse

50762775

SuTh@zealand.dk

Slagelse

Lene Knudsen

Studievejleder

Køge

50762626

LeKn@zealand.dk

Køge

Hør Nicolines historie

Hvordan er det at være serviceøkonom?

Uddannelsens indhold

Erhvervsakademiuddannelsen til serviceøkonom tager 2 år og fordeler sig på fire semestre. Som en del af uddannelsen kommer du i praktik i 13 uger, enten i Danmark eller i udlandet.

Uddannelsen er bygget op med en obligatorisk del, som er fælles for alle studerende og en valgdel, som du vælger i slutningen af 1. semester. Den obligatoriske del af undervisningen indeholder emneområderne metode, servicevirksomheden, organisation, forretningsudvikling, planlægning, kommunikation og økonomi.
Uddannelsen erhvervsrettet og praksisorienteret, da undervisningen sker i et tæt samarbejde med erhvervslivet.
Efter en grundig introduktion i løbet af første semester, vælger du specialeområde:

På Zealand på Uddannelsesvej 22, 4000 Køge kan du læse Servicemanagement –  digital track og event, Hotel- og restaurantmanagement samt Turismemanagement.

På Zealand på Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse udbyder vi Turismemanagement, Hotel- og restaurantmanagement samt Servicemanagement – Sport & Event.

Valgfagene retter sig imod små og mellemstore virksomheder – men er selvfølgelig tilrettelagt således, at der tages højde for, at det er en mulighed for at vælge en Top Up PBA efter den korte videregående uddannelse. Undervisningen foregår på engelsk. Eksamen foregår på engelsk eller dansk efter eget valg.

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Studentereksamen (STX), højere forberedelseseksamen (HF), højere handelseksamen (HHX), højere teknisk eksamen (HTX) eller EUX – alle med enten erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik C
 • En af erhvervsuddannelserne: detailhandel med specialer, handelsuddannelse med specialer, gastronom (med specialer), detailslagter (med specialer), kontoruddannelse med specialer, kontoruddannelse generel, eventkoordinator (trin 2), bager (trin 2), konditor (trin 2), tjener (trin 2) eller receptionist
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med de specifikke adgangskrav: erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B eller matematik C

Fag, som er specifikke adgangskrav, skal være bestået.

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring (min. 3 måneder) og/eller relevant erhvervsuddannelse erhvervet i Danmark og/eller i udlandet
 • Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
 • Relevant supplerende uddannelse
 • Motiveret ansøgning

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på Zealand. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.
Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.
På engelsksprogede uddannelser på Zealand kræves engelsk på mindst B-niveau.

Studieordning
Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode på mellem 10 og 40 uger.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos Zealand, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER