Sjællands Erhvervsakademi

Web Development (Top-Up PBA) (vinter)

Under uddannelsen til professionsbachelor i webudvikling (Web Development) får du mulighed for at arbejde med viden på højt teoretisk niveau forankret i konkrete, praktiske og virksomhedsnære problemstillinger. Du udvikler og designer innovative designe webapplikationer og systemer, oplever nye teknologier og får færdigheder til at arbejde selvstændigt på tværs af platforme, applikationer og medier.

Undervisningen giver dig et grundigt kendskab til programmering i både Back-end og Front-end, databaser, udviklingsmiljøer, XML, CMS, webkommunikation og netværkssociologi.

På webudvikling kan du være med til at lave projekter inden for

  • Grænseflade design – design af apps, iPads m.m.
  • Internet of Things – programmering af robotter, laserskærer, 3-D printer m.m.
  • Virtual Reality – udvikling af programmer til VR, lyde, 3-D oplevelser

Professionsbachelor i Web Development er en overbygningsuddannelse, som du kan blive optaget på, hvis du har bestået enten multimediedesigner- eller datamatikeruddannelsen. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

Om optag på uddannelsen

Ansøgninger til eventuelle ledige pladser på det hold der starter 3. februar 2020 (vinteroptaget) behandles 1. december 2019.

Ansøgninger til eventuelle ledige pladser på holdet der starter 2. september 2019 (sommeroptaget) behandles løbende.

In English

Are you pursuing a career in web development or e-business?

The structure and the make-up of the programme are clearly aimed at the future which everybody within the web and multimedia businesses anticipates. This means that the emphasis is on the students working with technologies which will ensure that they will be prepared to assume many different jobs such as: Internet Programmer (web, html, java, perl), Multimedia Programmer, System Developer, Webmaster, Application Developer, Web Developer and IT Developer, etc.

The curriculum and learning objectives of the programme are based on research into the future requirements of the web and media industry for staff with a broad foundation in web and multimedia technologies. You will gain thorough insight into e.g. Databases and XML, Web Communication and Network? Sociology, Development Environments and CMS, Interface Design and Digital Aesthetics, Advanced Media Technologies, Project Management and? Security. The purpose of the programme is to qualify the students to work independently in designing and constructing web applications of all sizes.

The Bachelor of Web Development Programme is a 1,5 year top-up to that requires an AP Degree for admission.

Få job inden for:
  • Design og konstruktion af webapplikationer
  • Planlægning og arkitektur af websystemer
  • Webkonsulent

Læs mere om ansøgningskriterier, ansøgningsfrister, åbent hus m.m. i vores FAQ

Titel Web Development
Niveau Professionsbachelor (TOP-UP)
Varighed 1½ år
ECTS point 90
Sprog Engelsk
Studiestart Januar/februar August/september
Lignende Datamatiker, Multimediedesigner
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Inge Langberg Kjær

Teamleder, Studievejleder

Roskilde

50762680

inkj@zealand.dk

Roskilde

Jette Pia Bech

Teamleder, Studiesekretær

Roskilde

50762659

JeBe@zealand.dk

Roskilde

Hør Jeppes historie

Hvordan er det at være webudvikler?

Uddannelsens indhold

En professionsbachelor i webudvikling varer halvandet år og består af en række obligatoriske fag og en række valgfag. På 3. semester har du et obligatorisk tre måneders praktikforløb. Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og gruppearbejde.

Undervisningen indeholder emner såsom backend- og frontend-programmering, databaser og XML, interface design og digital æstetik, projektledelse, avancerede medieteknologier, webkommunikation og netværkssociologi, CMS og udviklingsmiljøer.

Du kan vælge at specialisere dig inden for projektledelse, it-sikkerhed eller interfacedesign og medieteknologier. Undervisningssproget er engelsk.

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

  • Erhvervsakademiuddannelsen til datamatiker eller multimediedesigner
  • Du kan også få foretaget en realkompetencevurdering på baggrund af en akademiuddannelse eller en diplomuddannelse.

Bemærk!

Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på Zealand. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

På engelsksprogede uddannelser på Zealand kræves engelsk på mindst B-niveau.

Studieordning
Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Zealand indeholder en obligatorisk praktikperiode på mellem 10 og 40 uger.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos Zealand, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER