Sjællands Erhvervsakademi

Analyse af regnskabsdata

Lær at lave kvantitativ analyse af regnskabsdata.

På modulet Analyse af regnskabsdata lærer du at udvælge og anvende statistiske modeller på regnskabsdata samt at teste relevante hypoteser på data. Du får styr på stikprøvekontrol, på at forholde dig kritisk til forecast og budgettering i virksomheder og på konkrete varer eller projekter.

Opdag og forebyg fejl i regnskaber

Du får viden om:

  • Generelle statistiske begreber, metoder og modeller herunder deskriptiv statistik, sandsynlighedsteori, stikprøveanalyse, hypotesetest og regressions- og korrelationsanalyse
  • Dataindsamling med henblik på revision
  • Anvendelsesmuligheder for statistisk metode på praktisk revision
Titel Analyse af regnskabsdata
Niveau Akademi (AU)
ECTS point 10
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her