Sjællands Erhvervsakademi

Praktik

Her kan du læse mere om vilkårene for praktikophold, som er en del af alle vores uddannelser.

Praktikopholdet i en virksomhed giver den studerende lejlighed for at afprøve deres teoretiske viden i praksis. Praktikken er en fantastisk mulighed for at få indblik i, hvordan hverdagen fungerer på en arbejdsplads, og samtidig prøve sig selv af i en professionel sammenhæng. Vores studerende får meget positive tilbagemeldinger fra deres praktiksteder. Deres vilje og evne til at opsøge nye opgaver er en af de mest efterspurgte elementer fra praktikstederne.

Praktikkoordinator, Anne-Kathrine Skadhauge

Det får du ud af praktik
 • Relevant erhvervserfaring
 • Fagligt netværk
 • Bedre jobchancer
 • Mulighed for at prøve fagteori af i praksis
Det får virksomheden ud af praktik
 • Nye kræfter og nye faglige perspektiver
 • Et uforpligtende møde med en potentiel medarbejder
 • Mulighed for at få løst et konkret problem
Iværksætterpraktik

Du har som studerende hos os mulighed for at komme i praktik i din egen virksomhed. Du skal kontakte din praktikkoordinator for at høre mere om dine muligheder for iværksætterpraktik.

Find praktikfaktaark om din uddannelse her
Forsikringsregler

Studerende i praktik er jf. bekendtgørelse nr. 937 af 26/11/2003 om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. omfattet af Lov om arbejdsskadesikring. De studerende skal således være omfattet af praktikvirksomhedernes arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring i lighed med almindelige arbejdstagere.

HUSK! Virksomheden skal sørge for at ...
 • lave praktikaftalen med den studerende
 • forberede opgaver, så der er noget den studerende kan gå i gang med
 • have en arbejdsplads klar i form af skrivebord med videre
 • snakke med medarbejderne om, hvad praktikanten skal lave
 • aftale med uddannelsesstedet, hvem der er fast kontaktperson i virksomheden
 • sikre sig, at praktikanten omfattes af virksomhedens arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring.
Se oversigt over praktikperioder her

Administrationsøkonom

10 uger

Medio januar -> ultimo marts

Autoteknolog

10 uger

Ultimo Januar
Ultimo Marts

Byggetekniker

10 uger

Primo Feb-medio April
Primo Sept/medio April

Bygningskonstruktør (Professionsbachelor)

20 uger

UltimoJan primo juni
Medio Aug/Ultimo Dec

Commerce Management

 8 mdr.

Primo august primo april

Computer Science

10 uger (+2 ugers praktikrapport)

Forår: sidste uge i Januar + 10 uger frem-
Efterår: Sidste uge i august + 10 uger frem

Datamatiker

10 uger (+ 2 ugers praktikrapport)

Forår: Sidste uge i januar + 10 uger frem
Efterår: Sidste uge i august + 10 uger frem

Digital Concept Development (TOP-UP PBA)

10 uger

Primo august -> Primo oktober

Digital konceptudvikling (Professionsbachelor/Top up)

10 uger

Primo august -> Primo oktober
(mulig start i juli)

EL-installatør

10 uger

Medio januar til ultimo marts

Finansøkonom

12 uger

Ultimo Januar
Medio april

Handelsøkonom

8 mdr.

Primo August
primo April

Have- og parkingeniør (Professionsbachelor)

Praktik A
6 måneder

Praktik B:
3 mdr.

August – december
Januar til marts

Innovation og entrepreneurship (Professionsbachelor/TOP-UP)

12 uger

Primo August
Ultimo okt

International Sales and Marketing Management

12 uger

Medio Januar – medio april / medio august – primo november

International handel og markedsføring (Professionsbachelor/TOP-UP)

12 uger

Primo august
Ultimo okt

Jordbrug (Professionsbachelor/TOP-UP)

12 uger

Primo august – medio oktober (mulig start i juli)

Jordbrugsteknolog

10 uger

Primo februar -> medio april

Laborant

52 uger (inkl. afslutningsprojekt)

1 år (primære start: hhv. 1. februar og 1. september, men kan være når som helst)

Logistic Management

13 uger

Primo januar -> primo april

Logistikøkonom

13 uger

Primo januar -> primo april

Markedsføringsøkonom

12 uger (+ 1 uge praktikrapport)

Medio august -> ultimo oktober

Marketing Management

12 uger (+ 1 uge praktikrapport)

Medio august -> ultimo oktober

Multimedia Design and Communication

10 uger

Medio januar -> ultimo marts

Multimediedesigner

10 uger

Slagelse:
Primo februar – medio april
Køge:
Medio januar -> ultimo marts

Procesteknolog (ernæring-, fødevare-, proces-)

10 uger

Forår: sidste uge i februar – første uge i maj
Efterår: sidste uge i september – sidste uge i november

Produktionsteknolog

10 uger

Primo februar – medio april

Service, Hospitality and Tourism Management

13 uger

Primo januar -> primo april
Primo august- ultimo oktober (mulig start juli)

Serviceøkonom

13 uger

Slagelse:
Primo februar – medio maj
Køge: Primo januar -> primo april
Primo august- ultimo oktober (mulig start juli)

VVS-installatør

12 uger

Primo februar – ultimo april

Web Development (Professionsbachelor/TOP-UP)

10 uger (+ 2 ugers praktikrapport)

Forår: Sidste uge i januar + 10 uger frem
Efterår: Sidste uge i august + 10 uger frem

Praktikdokumenter og retningslinjer

Herunder finder du de relevante praktikdokumenter og retningslinjer for praktik for både studerende og virksomheder, opdelt efter uddannelse.

For english versions of the internship documents visit zealand.com

LABORANT

Retningslinjer

Hvorfor skal du i praktik?

Vores uddannelser har fokus på virkelighedens udfordringer – og det sikrer, at du i din praktik er klar til at anvende og afprøve din viden fra første praktikdag.

Du lærer en masse af praksis, og virksomheden lærer af dig.

Derfor er praktik en fast bestanddel af vores uddannelser.

De fleste praktikophold varer ca. 3 måneder, men opholdet kan også være kortere eller længere. Det afhænger af hvilken uddannelse, du vælger.