Sjællands Erhvervsakademi

SU & Transportrabat

Når du læser en videregående fuldtidsuddannelse på Zealand, kan du søge om SU. Du kan søge om både SU-stipendium og SU-lån. Du har også mulighed for at få rabat på transport.

SU- Statens Uddannelsesstøtte

For at modtage SU skal du være studieaktiv og må ikke modtage anden offentlig støtte. Du skal også være opmærksom på, at der er grænser for, hvor meget du må tjene ved siden af din SU. Størrelsen af din SU er også afhængig af, om du bor hjemme eller er udeboende. Hvis du er enlig forsørger, kan du søge om tillæg til SU’en og supplerende SU-lån. Det kan du også som samboende forsørger på SU.

Klippekort

Du får din SU i form af et klippekort. Tildelingen af støtte tager udgangspunkt i uddannelsens normerede studietid med mulighed for 12 ekstraklip. Begynder du senest 2 år efter, at du har afsluttet din adgangsgivende uddannelse, vil du kunne få 12 ekstra klip ud over det antal, som uddannelsen er normeret til. Begynder du senere end de to år efter, vil du kun have mulighed for 12 ekstra klip, hvis du har en gyldig grund som barsel, sygdom, værnepligt m.m.

Alle har mulighed for at optage et ekstra slutlån i op til 12 måneder (i særlige tilfælde 24) ud over de 12 slutlånsrater.

Trin

Hvis du tager en erhvervsakademiuddannelse og forlænger den med en overbygning i form af en af vores top-up-uddannelser (PBA), skal du huske at søge om SU igen. Du søger SU til én uddannelse ad gangen.

Ansøgning om SU

Du søger om SU i selvbetjeningssystemet minSU på Uddannelsesstyrelsens hjemmeside for SU. Det er også her, du kan ændre i dine SU-forhold. Du skal have NemID for at kunne logge på. Læs mere på www.su.dk

Du kan tidligst søge, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse. Du kan ikke søge tidligere end 1 måned før du starter på uddannelsen. Se mere om tidsfrister på SU-hjemmesiden.

Rabat til transport

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark. Ordningen kaldes Ungdomskort. Læs mere om kortet og bestil det på www.ungdomskort.dk

Prøv BEAL

Kontakt i Køge og Nykøbing F.

Louise Pedersen

50762852

LOVP@zealand.dk

Køge

Kontakt i Roskilde

Karina Ejby

50762639

KAEJ@zealand.dk

Kontakt i Slagelse

Louise Lund Kortbek

Studiesekretær

50762693

LoKo@zealand.dk

Slagelse

Kontakt i Næstved

Jeanette Holm Jakobsen

Studiesekretær

50762617

JeJa@zealand.dk

Næstved